Εφαρμοσμένη Κινησιολογία TFH 3 in 1 conc.(Applied Kinesiology)

H θεραπεία στοχεύει στο αίτιο του προβλήματος και όχι στο σύμπτωμα

applied kinisiology silhouette

Η Εφαρμοσμένη Κινησιολογία (TFH) είναι μια μέθοδος, που δίνει την δυνατότητα μιας ολοκληρωμένης διαγνωστικής αξιολόγησης και θεραπείας , δομικών, βιοχημικών και ψυχολογικών παραμέτρων της παθολογίας ενός ασθενούς.

Στόχευση σε ψυχικά, πνευματικά και σωματικά αίτια των ασθενειών

Οι ασθένειες δεν συμβαίνουν ξαφνικά, αλλά είναι το σταδιακό αποτέλεσμα παραγόντων που αθροίζονται και δημιουργούν προβλήματα σε ψυχικό, πνευματικό και σωματικό επίπεδο. Με την Εφαρμοσμένη Κινησιολογία μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε την αιτία του προβλήματος και να αυξήσουμε τις πιθανότητες εξάλειψής του.

applied kinisiology muscle test
horos therapeia kinisiologia healing physicaltherapies

Εξατομικευμένη Θεραπεία

Μέσω της Εφαρμοσμένης Κινησιολογίας μπορούμε να δούμε τις αιτίες αλλά και να αποκαταστήσουμε την ισορροπία όπου χρειάζεται. Συνδυάζεται άμεσα και με μεγάλη επιτυχία με τον Βιοσυντονισμό για τον καθορισμό της πρόκλησης παθολογιών, των αιτιών και επίσης στην ανάλυση της κατάστασης των οργάνων αλλά και για τον καθορισμό της εξατομικευμένης θεραπείας.

Κλείστε τώρα το ραντεβού σας